ماشین های اداری اعم از پرینترهای جوهر افشان و لیزری همچنین بارکد خوان و تجهیزات جانبی آنها.